هنر ولایت

مجسمه فلزی ملخ

مجسمه فلزی ملخ        ابعاد  100*35 سانتر متر مربع