هنر ولایت

مجسمه های ساخته شده برای تایباد

دو عدد آهو و یک عدد لک لک چراغ دار