هنر ولایت

مجسمه خروس و لک لک

مجسمه های ساخته شده از بتن وسیمان می باشند

 


  تصاویر بیشتر در ادامه مطالب