هنر ولایت

شمینه

ساخت انواع شمینه سیمانی آجری و همچنین ساخت شمینه گازی و هیزمی