هنر ولایت

مجسمه فلزی شاهین

به زودی مجسمه بزرگ شاهین که 100%از فلز ساخته شده در این سایت قرار خواهد گرفت